Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
Your address will show here +12 34 56 78

01

Kennismaking

Tijdens een eerste vrijblijvende afspraak bij u ter plaatse maak ik kennis met u en uw project. We bespreken uitvoerig uw behoeften, de bestaande ruimte, uw persoonlijke stijl en uiteraard ook het budget. Aan de hand van dit gesprek bezorg ik u binnen 1 week een voorstel voor een voorstudie.

02

Voorstudie

De voorstudie heeft als doel u een duidelijk beeld te geven van mijn visie voor uw project. Door middel van een look & feel, plannen, 3D beelden en/of materiaalstalen zullen de eerste ideeën tot leven komen. Zodra het ontwerp is gekozen, zal ook het kostenplaatje duidelijk worden door een gedetailleerde meetstaat en budgetraming. Voor deze voorstudie betaalt u éénmalig een forfaitair bedrag afhankelijk van de projectgrootte.

03

Begeleiding

Wanneer u tevreden bent met de voorstudie en het budget, is het tijd voor de uitvoering, waarin ik u heel graag begeleid. Het ontwerp zal verder uitgewerkt worden en ook het technische aspect komt aan bod. Tijdens de uitvoering van de werken zorg ik voor de planning en de coördinatie van uw project. Ook het budget houd ik nauwlettend in het oog. De kostprijs van deze projectbegeleiding zal opgenomen worden in de budgetraming van de voorstudie. De facturatie gebeurt afhankelijk van de evolutie van het project.

EEN PROJECTBEGELEIDING OMVAT:
ONTWERPSTUDIE

Tijdens deze studie zal het gekozen ontwerp verder conceptueel uitgewerkt worden. Aan de hand van showroombezoeken en/of materiaalstalen worden de juiste kleuren en materialen gekozen. Het gewenste resultaat wordt zeer realistisch in beeld gebracht door enkele 3D visualisaties, zodat u niet voor verrassingen staat.

TECHNISCHE STUDIE

Het ontwerp krijgt een dimensionering en detaillering aan de hand van plannen. Ook de keuze van alle technieken worden uitgewerkt en uitvoerig besproken. (elektriciteit, verwarming, sanitair,…) Indien nodig zal er een samenwerking zijn met uw of onze architect, ingenieur, EPB, veiligheidscoördinator,... voor het uitvoeren en opvolgen van een bouwaanvraagdossier.

BUDGET STUDIE

Aan de hand van de technische plannen kunnen correcte offertes aangevraagd worden voor alle werken. Vaak zal een afspraak met de aannemer ter plaatse een goede kennismaking zijn, zodat we kunnen samenwerken in vertrouwen. Tijdens de uitvoering zal ik ook met ijzeren hand waken over het budget en u steeds up to date houden.

COÖRDINATIE & OPLEVERING

Een projectplanning geeft een duidelijk beeld van het verloop en de timing van de werken, zowel voor u als voor de aannemers. Werfbezoeken en vergaderingen zorgen voor een non-stop opvolging en een snelle interventie indien nodig. Een perfect eindresultaat op een zo kort mogelijke timing is dan ook het streefdoel!